Pagina 21 - 2824_NAJAARSFOLDER 2013 LR

Basis HTML versie

21
Wij vroegen
Ik heb beloofd iets te schrijven over wat is “MOOI”
Vandaag ben ik eraan begonnen, ik zag er naar uit maar
tegelijkertijd zag ik er tegenop.
Uren heb ik met “WAT IS MOOI” geworsteld, het werd als-
maar complexer. Waar ben ik aan begonnen en waarom
doe ik dit eigenlijk.
Altijd stel ik mezelf die vraag. Waarom? Waarom is dit
mooi? En probeer erachter te komen wat mij beroerd. Is het
ontroering, bewondering, vreugde, wat doet het met mij?
Bij de aanhef “WAT ISMOOI” zou ikmoeten aangevenwat ik
mooi vind. Dat is voor mij echter teveel gevraagd. Maar als
wij aandachtig, zonder vooringenomenheid naar de dingen
kijken en observeren komen we zelf vaak tot een inzicht.
Moeilijk?? Het is heel moeilijk.
Vaak is het zo dat je alleen maar ziet wat je wilt zien, de
rest valt weg. We beoordelen daardoor oppervlakkig en
vlug en we kleuren in wat we zelf zien. We maken er een
gewoonte van om oppervlakkig en snel naar mooie din-
gen te kijken, en we beleven het niet.
In een museum hebben we maar een minuut nodig om een
kunstwerk te bekijken. Vincent van Gogh had uren nodig
voor een schilderij. Dat hoeft voor ons natuurlijk ook niet,
maar de aandacht wordt door ons weggeschoven en in
plaats daarvan komt er een gewoontemanier om te kijken.
Je onthoudt wat je wilt zien, bv. dit is niet mijn smaak of
het is te klein, of te groot, het past niet bij de meubels etc.
Als kijkers of toehoorders besmet worden met de gevoe-
lens die de auteur ervaren heeft is het kunst (Lew Tolstoi)
Nog een advies van Johan Wolfgang von Goethe
Een mens zou iedere dag van zijn leven:
Naar muziek moeten luisteren.
Een gedicht lezen,
en een mooi schilderij bekijken,
opdat de dagelijkse zorgen,
het gevoel voor schoonheid dat
god de menselijke ziel gegeven heeft
niet verloren doen gaan.
Ton Reijnen
TON
REIJNEN
Wat is mooi?